Tai Lietuva

TAI LIETUVA

Minime Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Mes visi savo širdyje branginame Tėvynę, didžiuojamės lietuvių kalba, puoselėjame savo tradicijas, papročius, kultūrą. Tačiau visu tuo dabar negalėtume džiaugtis, jei 1918 m. vasario 16 dieną dvidešimt žmonių nebūtų priėmę drąsaus sprendimo.
Lemtingąją Vasario 16-ąją buvo žengtas svarbus žingsnis Lietuvos valstybingumo istorijoje – pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas. Šiuo dokumentu Lietuvos Taryba skelbė Lietuvos autonomiją, atribojančią ją nuo visų valstybinių ryšių, siejusių su kitomis tautomis.
Taip mes parodėme pasauliui savo vienybę ir stiprybę, taip buvome išgirsti. Būtent dėl šios priežasties Vasario 16-oji mums nebėra tik eilinė diena. Tai šventė, kurią turime paminėti kartu.
Susitikime Vasario 16-ajai skirtuose renginiuose: simbolinių laužų deginimo ceremonijoje Gedimino prospekte, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos labdaros pokylyje istoriniuose Ateitininkų rūmuose, koncertuose Vilniaus Katedros ir Kauno Nepriklausomybės aikštėse.

Pagerbkime Lietuvos laisvę iškeltomis trispalvėmis!